Aug. 2015 - Kansai Region, Japan (Kyoto, Osaka, Nara, Himeji) - solidskorpion